Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Η στρίγγλα κιμωλία.

Γιατι η κιμωλία βγάζει ένα στριγκό ήχο, αν την κρατάτε αδέξια;
Γιατί έχει σημασία ο προσανατολισμός της κιμωλίας και τι προσδιορίζει το ύψος του ήχου?
Γιατι οι πόρτες συχνά τρίζουν και τα λάστιχα του αυτοκινήτου στριγγλίζουν?


Απαντηση:

Το τρίξιμο και το στρίγγλισμα που παράγεται σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλετε σε μια διαδικασία διαδοχικών προσκολήσεων και γλιστριμάτων. Στο παράδειγμα της κιμωλίας που την κρατάμε αδέξια απο την πρώτη στιγμή που προσκολλάται στον πίνακα και καθώς την σύρουμε αρχίζει ξαφνικά να γλιστρα και να ταλαντώνεται χτυπώντας περιοδικά τον πίνακα και παράγοντας αυτον τον ήχο. Καθώς ελαττώνονται οι ταλαντώσεις η τριβή μεταξύ της κιμωλίας και το πίνακα αυξάνει έως οτου η κιμωλία προσκολληθει πάλι στον πίνακα και το φαινόμενο επαναληφθεί.